START

Årets tema: värderingar

Det starkaste engagemanget tror vi kommer när ens arbete går i linje med ens värderingar. Därför har vi valt värderingar som tema på Utnarm 2018. Idag är det viktigare än någonsin att ha värderingar som är djupt rotade i organisationen. Vi lever i en värld där nyckelfrågor som hållbarhet och mångfald blir allt viktigare och viktigare.

Vi vill uppmuntra både studenter och företag att reflektera extra över sina egna värderingar - vi tror att det är nyckeln till framtidens utveckling och innovation.
 

Utnarmmässan 8 november 2018

En av Sveriges största studentmässor där företag och studenter matchar baserat på deras värderingar, utöver kompetens.

Utnarms eventveckor 29 okt - 7 nov 2018

Upptakten till mässan är två eventveckor, där företag har möjlighet genom föredrag, studiebesök m.m. inspirera studenter och visa vilka möjligheter som finns.

 

Imagine sharing your workplace with people that truly share your values