START_NEW

Årets tema: värderingar

Det starkaste engagemanget tror vi kommer när ens arbete går i linje med ens värderingar. Därför har vi valt värderingar som tema på Utnarm 2018. Idag är det inte bara kompetens och kunskap som är betydelsefullt i en organisation, utan även hur företaget jobbar praktiskt med viktiga frågor. Vi lever i en värld där nyckelfrågor som hållbarhet och mångfald blir allt viktigare och viktigare.

Vi vill uppmuntra både studenter och företag att reflektera extra över sina egna värderingar - vi tror att det är nyckeln till framtidens utveckling och innovation.

Utnarms eventveckor 29 okt - 7 nov 2018

Upptakten till mässan är två eventveckor, där företag har möjlighet genom föredrag, studiebesök m.m. inspirera studenter och visa vilka möjligheter som finns.

Utnarmmässan 8 november 2018

En av Sveriges största studentmässor där företag och studenter matchar baserat på deras värderingar, utöver kompetens.

Imagine sharing your workplace with people that truly share your values