Mässan

Utnarm är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs arbetsmarknadsmässa som besöks varje år av Uppsala universitets ingenjörs- och naturvetarstudenter. Få möjligheten att skapa kontakter med framtida arbetsgivare och likasinnade studenter. På Utnarm hittar du nästa steg i din karriär!

Plats: Polacksbacken, ITC
Datum: 7:e Nov
Tid: 9 am - 4 pm