Årets tema

Vi tror att det starkaste engagemanget kommer när arbetet går i linje med sina värderingar. Därför har vi valt värderingar som tema för Utmarm 2018. Idag är det inte bara kompetens som berör en organisation, utan också hur företaget hanterar viktiga frågor. Vi lever i en värld där frågor som hållbarhet och mångfald blir allt viktigare.

Vi vill därför uppmuntra er att reflektera över era egna värderingar - vi anser att det är nyckeln till framtida utveckling och innovation. Lite tips på värderingar man kan reflektera kring finner ni nedan.

Vi skiljer på mjuka och hårda värderingar, där de mjuka värderingarna kan tolkas mer fritt medans de hårda värderingarna är baserade på vad företag jobbar med för att uppfylla sina värderingar. Självklart finns det mängder av sätt man kan uppfylla mål, därför uppmuntrar vi er att gärna dela med er av vad just ni gör på ert företag i anmälningsformuläret!  

Mjuka värderingar

  • Focus on gender equality issues (Fokus på jämställdhetsfrågor)
  • Focus on diversity (ethical background, gender identity etc) (Fokus på mångfald (etisk bakgrund, könsidentitet etc.)
  • Focus on sustainability and environmental awareness (Hållbarhetstänk)
  • Contribution to a better and more ethical world (Göra världen till en bättre plats) 
  • Focus on poverty and third world countries (Fokus på fattigdom och utvecklingsländer)

Hårda värderingar

  • Encouragement of doing charity work (Uppmuntran till samhällsengagemang (ex volontärjobb))
  • Seperatist forum for non normative groups (Separatistiska forum för icke normativa grupper (ex kvinnoseperatisk grupp eller HBTQ-grupp))
  • Carbon offset for emission (Klimatkompensation för utsläpp)
  • Access to physical activity during work hours (Tillgång till fysisk aktivitet under arbetstid)
  • Actively working on EUs environmental goals (Arbeta aktivt med EUs miljömål)