Studentloungen

 

Studentloungen är en plats där studenterna kan vila och samla ny kraft för att ytterligare en gång ge sig ut på mässområdet och finna inspiration för det framtida arbetslivet. I studentloungen, som i år är placerad mellan paulan och mässen, kommer det att bjudas på fika, kaffe, sponsorprodukter och tävlingar i mängder. Årets tema är värderingar vilket gör att vi har fokuserat på en grön lounge. Det betyder att ekologiska produkter och veganska ingredienser kommer vara ett genomgående tema i loungen med undantag för sponsorprodukter. Det kommer även finnas möjlighet för studenterna att dela sina hjärte-värderingar genom penna, papper, glitter och klister som sedan kommer förmedlas till företagen. Välkomna!