Årets tema: värderingar

Det starkaste engagemanget tror vi kommer när ens arbete går i linje med ens värderingar. Därför har vi valt värderingar som tema på Utnarm 2018.

Idag är det inte bara kompetens och kunskap som är betydelsefullt i en organisation, utan även hur företaget jobbar praktiskt med viktiga frågor. Vi lever i en värld där nyckelfrågor som hållbarhet och mångfald blir allt viktigare och viktigare.

Vi vill uppmuntra både studenter och företag att reflektera extra över sina egna värderingar - vi tror att det är nyckeln till framtidens utveckling och innovation.

Genom att läsa igenom företags olika CSR (Corporate Social responsibility), de globala målen samt en enkätundersökning gjord hos våra studenter har vi valt ut några värderingar vi vill fokusera på.

Vi skiljer på mjuka och hårda värderingar, där de mjuka värderingarna kan tolkas mer fritt medans de hårda värderingarna är baserade på vad företag jobbar med för att uppfylla sina värderingar. Självklart finns det mängder av sätt man kan uppfylla mål, därför uppmuntrar vi er att gärna dela med er av vad just ni gör på ert företag i anmälningsformuläret!  

Mjuka värderingar

  • Focus on gender equality issues (Fokus på jämställdhetsfrågor)
  • Focus on diversity (ethical background, gender identity etc) (Fokus på mångfald (etisk bakgrund, könsidentitet etc.)
  • Focus on sustainability and environmental awareness (Hållbarhetstänk)
  • Contribution to a better and more ethical world (Göra världen till en bättre plats) 
  • Focus on poverty and third world countries (Fokus på fattigdom och utvecklingsländer)

Hårda värderingar

  • Encouragement of doing charity work (Uppmuntran till samhällsengagemang (ex volontärjobb))
  • Seperatist forum for non normative groups (Separatistiska forum för icke normativa grupper (ex kvinnoseperatisk grupp eller HBTQ-grupp))
  • Carbon offset for emission (Klimatkompensation för utsläpp)
  • Access to physical activity during work hours (Tillgång till fysisk aktivitet under arbetstid)
  • Actively working on EUs environmental goals (Arbeta aktivt med EUs miljömål)