Studenterna på TekNat

 

Utbildningarna på TekNat-fakulteten

Utnarm vänder sig till studenter på den tekniska- och naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Den innefattar:

 • 9 civilingenjörsprogram
 • 4 högskoleingenjörsprogram
 • 6 kandidatprogram
 • 14 masterprogram

För mer information om varje program besök Uppsala teknolog- och naturvetarkårs kompetensguide.

Civilingenjörsprogram, 5 år

Utbildningen till civilingenjör vid Uppsala universitet baseras på en god naturvetenskaplig och teoretisk grund samtidigt som praktiska moment så som laborationer, fältkurser och projektarbeten ingår. De lär sig att lösa tekniska problem med hjälp av den senaste forskningen.

 • Elektroteknik
 • Energisystem
 • Informationsteknologi
 • Kemiteknik
 • Miljö- och vattenteknik
 • Molekylär bioteknik
 • System i teknik och samhälle
 • Teknisk fysik
 • Teknisk fysik med materialvetenskap

Högskoleingenjörsprogram, 3 år

Högskoleingenjörerna vid Uppsala universitet har fokus på hållbar teknik och att arbeta i projektform. De lär sig att nyttja den senaste tekniken inom sitt område och datorbaserat lösa problem.

 • Byggteknik
 • Elektroteknik
 • Maskinteknik
 • Medicinsk teknik

Kandidatprogram, 3 år

Kandidatprogrammen i naturvetenskap och datavetenskap vid Uppsala universitet har god status och rankas högt på internationella listor. Kandidatstudenterna lär sig att granska och kritiskt utvärdera de senaste forskningsrönen. De får även lära sig att identifiera, formulera och lösa problem. Som kandidat får studenterna både en bred och en djup kunskap inom sitt område.

 • Biologi/molekylärbiologi
 • Kemi
 • Matematik
 • Fysik
 • Geovetenskap
 • Datavetenskap

Masterprogram, 2 år

Följande 14 program finns vid Uppsala universitet. De läses som påbyggnad på ett kandidatprogram.

 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Datavetenskap
 • Fysik
 • Förnybar elgenerering
 • Geovetenskap
 • Hållbar utveckling
 • Inbyggda system
 • Industriell ledning och innovation
 • Kemi
 • Matematik
 • Molekylär bioteknik
 • Tillämpad beräkningsvetenskap
 • Tillämpad bioteknik